POL-KRAM Nieruchomości, kruszywa Poznań | Wągrowiec

Nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru (PUT)
Remont świetlicy wiejskiej w Prawomyślu
McDonald - Wałcz i Wągrowiec
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

Nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru (PUT), przeznaczony do obsługi spalinowych zespołów trakcyjnych. W tym miejscu planowane jest wykonywanie przeglądów taboru, usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru, a także wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem pojazdów, w tym mycie zewnętrzne w myjni stacjonarnej, sprzątanie wnętrza pojazdu i postój pojazdów z możliwością podłączenia do sieci energetycznych. 

Od czerwca trwały prace na sali wiejskiej w Prawomyślu.

13 października zakończono prace, a 20 października nastąpił odbiór. Budynek ma odnowioną elewację i zmodernizowaną instalację gazową. Wyremontowana sala została powiększona o garaż wraz z zapleczem sanitarnym dla Jednostki OSP. Na sali zabudowano rury od ogrzewania oraz pomalowano ściany. Rozbudowano również zaplecze gospodarcze sali, powiększając kuchnię oraz magazyn. Zaplecze wyłożono gresem, a w garażu Jednostki OSP zamontowano nową bramę. Po zewnętrznej stronie ściany garażowej, we wnęce zostanie umieszczona i podświetlona figurka Św. Floriana – patrona strażaków.

Koszty rozbudowy wyniosły 464 798,57 zł i zostały w całości pokryte z budżetu gminy Kaczory.

Wykonawcą robót była firma POL-KRAM sp. z o.o. Skoki.

Wykonanie w 2021 roku elewacji ( wyklejenie styropianem, kołkowanie, siatka i klej, cerplast, położenie tynku silikonowego, wykonanie boni ozdobnych )dwóch budynków dla Mc donald’s, jeden znajduje się w Wągrowcu przy ul. 11 listopada, drugi we Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej

Kolejne zadanie wykonane w 2021 roku dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu przy ul. Lipowej

Zakres:

  • odnowienie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym,
  • modernizację odprowadzenia wody opadowej z budynku,
  • wymianę nawierzchni schodów przy dwóch wejściach do budynku,
  • budowę kanalizacji kablowej z wbudowanym światłowodem na odcinku od chodnika do budynku,
  • naprawy cząstkowe pokrycia dachu.