POL-KRAM Nieruchomości, kruszywa Poznań | Wągrowiec

Nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru (PUT)
Remont świetlicy wiejskiej w Prawomyślu
McDonald - Wałcz i Wągrowiec
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu

Nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru (PUT), przeznaczony do obsługi spalinowych zespołów trakcyjnych. W tym miejscu planowane jest wykonywanie przeglądów taboru, usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru, a także wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem pojazdów, w tym mycie zewnętrzne w myjni stacjonarnej, sprzątanie wnętrza pojazdu i postój pojazdów z możliwością podłączenia do sieci energetycznych. 

Od czerwca trwały prace na sali wiejskiej w Prawomyślu.

13 października zakończono prace, a 20 października nastąpił odbiór. Budynek ma odnowioną elewację i zmodernizowaną instalację gazową. Wyremontowana sala została powiększona o garaż wraz z zapleczem sanitarnym dla Jednostki OSP. Na sali zabudowano rury od ogrzewania oraz pomalowano ściany. Rozbudowano również zaplecze gospodarcze sali, powiększając kuchnię oraz magazyn. Zaplecze wyłożono gresem, a w garażu Jednostki OSP zamontowano nową bramę. Po zewnętrznej stronie ściany garażowej, we wnęce zostanie umieszczona i podświetlona figurka Św. Floriana – patrona strażaków.

Koszty rozbudowy wyniosły 464 798,57 zł i zostały w całości pokryte z budżetu gminy Kaczory.

Wykonawcą robót była firma POL-KRAM sp. z o.o. Skoki.

Wykonanie w 2021 roku elewacji ( wyklejenie styropianem, kołkowanie, siatka i klej, cerplast, położenie tynku silikonowego, wykonanie boni ozdobnych )dwóch budynków dla Mc donald’s, jeden znajduje się w Wągrowcu przy ul. 11 listopada, drugi we Wałczu przy ul. Kołobrzeskiej

W okresie od 18.11.2022 do 11.05.2023 r. prowadziliśmy budowę pn. Modernizacja miejskiej strefy wypoczynku i rekreacji w obrębie ulic: marsz. J. Piłsudskiego, Chłopskiej i Szkolnej w Obornikach. Inwestorem ww. robót była Gmina Oborniki. W ramach realizacji zadania wykonano m.in. prace rozbiórkowe polegające na demontażu starych urządzeń placu zabaw, małej architektury oraz rozbiórce starej nawierzchni z kostki brukowej; wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem schodów terenowych wraz z balustradą; wykonanie nawierzchni piaszczystej placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń placu zabaw, dostawą i montażem małej architektury; wykonanie drewnianej konstrukcji pergoli wraz z urządzeniem zieleni oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem lamp oświetleniowych. Więcej w artykule Nowy park w centrum już otwarty! – UM Oborniki